Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

Article Index

introductie:

In deze opdracht ga je uitzoeken hoe een potentiometer. 

 

Een potentiometer is een spanningsdeler, waarbij de delerfactor DF, de verhouding van uitgangsspanning van de spanningsdeler tot de ingangsspanning, ingesteld kan worden tussen 0 en 1, bepaald door de stand van de bedieningsknop.

 

opstelling:

Maak de onderstaande opstelling:

Wat willen we bereiken?

We gaan de potentiometer gebruiken om LED 13 op je arduino met verschillende intervallen te laten knipperen. Je mag ook een apart ledje op je breadboard zetten, maar dan moet je wel de code wat aanpassen. Doel van deze oefening is om :

  • uit te zoeken hoe de potentiometer werkt
  • te leren wat het verschil is tussen digitale en analoge input en output

 

Voor de onderstaande code in:

Als het werkt:

Maak een filmpje van je seriele monitor en opstelling.  In het verslag dat je op site gaat zetten moet je in iedergeval uitleggen:

  • hoe een potentiometer werkt
  • wat het verschil is tussen analoge en digitale signalen.

 Met de kennis van de bovenstaande opdracht en eerdere opdrachten is het nu je taak om een opstelling en code waarmee je met je potentiometer drie verschillende ledjes omstebeurt aan en uit zet. Hiervoor zou ik eens goed kijken hoe je gebruik kan maken van een if - else statement

Voorbeeld