Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download

// RM20210106-V1
// test servo motor van positie 0 naar 45, dan 90 en 180 en terug
// De "Servo library" toevoegen
#include <Servo.h>

// declareren op welke pin de datakabel van de servomotor zit
int servoPin = 3;

// de servomotor een naam geven voor in de code
Servo Servo1;

void setup() {
// servo1 koppelen aan het pinnummer
Servo1.attach(servoPin);
}
void loop(){
// laat de servo naar de 0-stand gaan
Servo1.write(0);
delay(1000);

// laat de servo naar de 45 graden stand gaan
Servo1.write(45);
delay(1000);

// laat de servo naar de 90 graden stand gaan
Servo1.write(90);
delay(1000);

// laat de servo naar de 180 graden stand gaan
Servo1.write(180);
delay(1000);
}